logo Olomoucká noc

Časová tíseň

Co se dosud stalo:

Navíc se projekt SEFO kromě časové tísně, ocitá také v tísni finanční. Nebude to totiž 500 milionů Kč, ale maximálně jen 470 milionů Kč. A v tomto případě poskytne EU jen 399,5 mil. Kč a 70,5 mil. Kč musí být hrazeno ze státního rozpočtu. A nyní si čistě teoreticky představte, že se do soutěže přihlásí ještě někdo jiný a ukousne nějakou část z těch 470 milionů Kč. No, doufejme, že když lidé z ministerstva tak tlačili na to, aby to bylo jen SEFO, tak také pohlídali, aby jiná organizační složka státu do této "soutěže" nevstoupila a také, že nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení budou mít rozum a nebudou komplikovat svízelné postavení SEFO podáním nějakého rozumného konkurenčního projektu.

Zajímavý je popis aktivity, která může být v rámci výzvy 5.1c podporována. Celkem jasně se ve výzvě píše: cílem je zdokonalení aktivity pro moderní kulturní služby na národní úrovni s využitím stávajících objektů. Asi se zabýváme detailem, když namítáme, že podstatnou věcí připravovaného projektu SEFO je vybudování nových objektů na pozemcích protiprávně směněných a ne využití stávajících objektů. Jestliže si ale radní dovolí prohlásit, že prodej Edelmannova paláce není prodej, ale směna, tak asi očekávají, že podle stejné logiky hodnotitelé výzvy 5.1c řeknou, že požadavek výzvy je splněn, protože se využívá stávající objekt, který je jen doplněn drobnou úpravou terénu v sousedství.

Jak jsme již psali zde, vedení města neučinilo během roku žádnou sebereflexi. Vnímáme, že i zákonnost se ocitá v časové tísni, a proto znovu saháme ke krajnímu prostředku, novému trestnímu oznámení. Stále jsme přesvědčeni, že projekt SEFO se nemůže uskutečnit za cenu takového pokoření mravů a akceptováním protiprávního jednání. Nevnímají-li to dostatečně představitelé města a vyšetřující orgán, nezbývá, než se znovu pokusit vyvolat soudní jednání. To je důvod, proč bylo 2.7.2010 podáno nové trestní oznámení, které naleznete zde.

Příležitost, kterou dává výzva 5.1c ve prospěch kultury je jedinečná a těžko kdy opakovatelná. Jak se ale zdá, nebude využita. Je možno situaci ještě zvrátit ve prospěch Olomouce? Jsme v časové tísni. K podání různých projektů zbývá již jen 45 dní.