logo Olomoucká noc

Nářek primátora

Na stránkách olomoucstred.cz byl uverejnen zajímavý článek SEFO bojuje o peníze. V něm mimo jiné primátor Olomouce ke stavu projektu SEFO říká:

"...do Olomouce jezdili zástupci ministerstva, podepisovali deklarace, nechali se s radostí fotit u všech možných podpisů. Natlačili nás do všech složitých majetkoprávních záležitostí, včetně Edelmannova paláce. Všechny informace, které jsme od nich získali, stály na tom, že pokud tyto problémy nestihneme do čtrnácti dnů vyřešit, tak šance pro Středoevropské fórum končí. Nevyhnuli jsme se ani výslechům na policii. Následující rok a půl však ministerstvo neudělalo vůbec nic."

Je to nový pohled. Vznikal tedy projekt SEFO pod přímým tlakem zástupců ministerstva, kterému olomoučtí radní podlehli? Přestože taková situace nemůže mít vliv na beztrestnost počínání olomouckých zastupitelů, je to při nejmenším důležitá informace o tom jak ministerstvo kultury usměrňuje toky peněz z EU. Proč zástupci ministerstva tlačili na prodej Edelmannova paláce? Pan primátor by měl mluvit jasněji a přímo řící, kdo ho tlačil. Možná, že by to policii pomohlo. Jestliže ministerstvo podle slov primátora nedělalo rok a půl nic, měl by se vyjádřit, co dělali v rámci této kauzy ten rok a čtvrt zastupitelé.

  1. Změnili zastupitelé nějak názor k §10 odst. 6 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Pochopili, že je obec povinna koncem každého kalendářního roku doplnit obecně závaznou vyhláškou cenovou mapu o nové ceny stavebních pozemků? Vyvodili ze svého postupu nějaký závěr?
  2. Jak se zastupitelé nyní dívají na svůj postup, že když neměli k dispozici platnou cenovou mapu, nepoužili k ocenění pozemků postup dle §10 odst.3? Zamysleli se znovu nad tím, že v jedné smlouvě akceptovali ve stejné lokalitě jeden pozemek na 7 990,- Kč za m2 a druhý za 24 050,-Kč za m2?
  3. Nechali si během uplynulého roku a čtvrt znovu ocenit oba zmiňované pozemky někým jiným než jen soudním znalcem, který zastupoval prodávajícího? Jaký je jejich pohled na názor soudního znalce, který jsme zde zveřejnili? Nestálo jim za to alespoň nějak reagovat?
  4. Jak se nyní zastupitelstvo dívá na §85 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, který ukládá, že převod nemovitých věcí musí činit v souladu se zákonem a musí přitom postupovat v souladu s §39 tohoto zákona?
  5. Jak se zastupitelé dívají na to, že před hlasováním dostali řadu nepravdivých informací, které je možná přivedli i k mylnému hlasování.
  6. Jak zastupitelé vnímají, že na jejich pozemku, který získali pro jiný subjekt, bude stát stavba, jejíž architektonický návrh nevzešel z otevřené soutěže?

Podle slov pana primátora se zdá, že nic takového nikoho v zastupitelstvu ani nenapadlo. Pan primátor má jasno, když budou další potíže a neúspěch v soutěži, je to vina ministerstva. Neodvažujeme se hodnotit podíl ministerstva na této kauze, ale jedno víme jistě. Pro zmiňovanou nemorální, podle našeho i protizákonnou smlouvu, hlasovali konkrétní lidé z olomouckého zastupitelstva. A jestli se někým nechali dotlačil k tak podlému hlasování, pak je to o důvod víc, žádat, aby si od hlasování nějaký rok odpočinuli.

Kdo ví, k čemu se nechají dotlačit příště.