logo Olomoucká noc

kpt. Mgr. Petr Ratiborský: Je zameteno.

Rok a čtvrt trvalo šetření policie na základě trestního oznámení v souvislosti s prodejem Edelmannova paláce v Olomouci. Oznamovatel v oznámení podaném 30.března 2009 vyjádřil názor, že schválení prodeje bylo možné jen z důvodů

  1. nesplnění povinnosti vyplývající z pravomoci Zastupitelstva města Olomouce,
  2. vykonáním své pravomoci způsobem odporujícím zákonu.
Ve svém oznámení své důvody oznamovatel podrobněji rozebral s odkazem na příslušné paragrafy zákona. Po patnácti měsících vyšetřování obdržel následující čtyřřádkové oznámení:

Vyrozumívám Vás jako oznamovatele, že shora uvedená trestní věc zahájená, na základě Vašeho podání ze dne 30.3.2009 na OSZ v Olomouci, proti části zastupitelstva Statutárního města Olomouc byla po provedeném prověřování ve smyslu § 158 odst. 3 trestního řádu policejním orgánem dle ustanovení § 159a odst. 1 trestního řádu odložena.

za policejní orgán
kpt. Mgr. Petr Ratiborský
vrchní komisař

Kopii originálního dopisu naleznete zde.

Zdá se, že se naplnily naše obavy, že předání případu z šetření olomoucké policie do šetření Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality je spojeno se snahou případ zamést pod koberec. Šetření bylo odloženo. Dozorující orgán nebyl schopen sdělit, že podezření z porušení zákona je bezdůvodné a že jmenovaná část zastupitelů vykonávala svoji práci způsobem, který neodporoval zákonu. Policisté jen rok vyslýchali a pak vše odložili. Část zastupitelů tak nedostala ani příležitost obhájit své jednání před soudem.