Listina základních práv a svobod

Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné

Přes jasnou deklaraci uvedených zásad dochází ke snahám základní práva ukrást, odňat, promlčet a zrušit. Děje se tak na nejrůznějších úrovních. Pro stát je tragické, když takové činy provádějí státní instituce a významní jedinci v nich pracující jako poslanci, policie, lékaři, právníci, politici ... Tyto www stránky se snaží zaznamenat vzniklé případy a mapují i kroky směřující k nápravě.

Stát, Listina, lidé a svrchovanost práva

Naše vlast je součástí kultury Západu. Za téměř tisíc let a pět století dospěl Západ k demokracii - stavu vlády, kdy je uznána svrchovanost rovných práv v občanském životě i v úřadech.

Vzpomeňme na historii:

Lidé se rodí svobodní a jejich touhy mohou sklouznout i k ničím neohraničené volnosti. Klasické republikánství (Platón) předpokládá neustálý cyklus střídání forem republik. Stála-li na začátku oligarchie, následovaná timokracií, smetená ochlokracií, aby mohla být nastolena demokracie, tak by mohla být opět vystřídána oligarchií. A právě tomuto vnitřnímu pokusu nyní Západ čelí. Jeho vedoucí liberálové jsou podporováni i timokraty (socialisty až „nacisty“) a ochlokraty (až „komunisty“). Spojuje je odpor proti demokratickému řádu lidských práv a základních svobod, založené Listinou. Uznat „rovnost v důstojnosti i v právech“ je pro ně nepředstavitelné“. Chtějí zpět svoji výjimečnost elit, úřadů, či množství.

Západ byl koncipován roku 511 jako pozemská monarchie Ježíše Krista, podrobená jeho zákonu – Desateru. Listina byla přijata nevěřícími i křesťany. V ní deklarovaná základní práva jsou neměnitelná. Musíme aktivně čelit pokusům oligarchů, timokratů a ochlokratů o odstranění či i jen omezení základních práv a svobod, tedy snaze „podvrátit hlavní základy spravedlnosti a mravnosti“, aby „bylo dovolené, cokoliv se jim zlíbí, což není nic jiného než dohánět lidské pokolení k potupné a nečestné záhubě“.

Změny v zákonech

Přijetí Listiny do ústavního pořádku Čeké republiky vynutilo změnit zákony, které byly v rozporu s Listinou. V Trestním řádu (č. 69/1994 Sb.), bylo znění paragrafu 75 již v souladu s Listinou, zajišťující, že zadržený bude do 24 hodin odevzdán soudu, nebo bude propuštěn na svobodu.

Příklady protizákonné činnosti části poslanců, policie a státního zastupitelství

V roce 1998 se situace mění. Většina poslanců krátce před svým rozpuštěním odhlasuje "ústavní zákon" (č. 162/1998 Sb.), který je v rozporu s mu nadřazenou Listinou a je tedy neplatný. Stojí za přečtení. Jak snadno se dají slavnostně vyhlášená Lidská práva změnit. Nejen poslanci, kteří hlasovali pro změnu, ale i podepsaní Zeman, Havel a Tošovský hrubě znevážili smysl neměnné Listiny. A jak plyne z následujícího radují se z toho ti co touží po moci, kteří "mohou" dělat vše co jim momentálně vyhovuje.