Desatero
Následující text je zkráceně převzatý z ekumenického překladu Bible, Pátá kniha Mojžíšova. U některých přikázání je v závorce uvedeno znění převzaté z Kancionálu.

Opakování desatera