logo Olomoucká noc

Otevřený dopis ministrovi

edelmannův palác
Ministerstvo kultury
Jiří Besser
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1

Otevřený dopis

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás s následujícím požadavkem. Jako občané Olomouce jsme s překvapením a zděšením sledovali postup zastupitelů našeho města, kteří v jasném rozporu s dobrými mravy připravili „prodej“ významného olomouckého domu - Edelmannova paláce. „Prodej“ byl uskutečněn za nepřiměřeně nízkou cenu (38 mil.Kč), která je v rozporu s tržní hodnotou paláce a za podmínek, které nepřijatelně zvýhodnily pouze jedinou osobu. Tím našemu městu vznikla velká škoda. Dle údajů státní zástupkyně JUDr. Šárky Bobákové plyne, že mnozí zastupitelé tak učinili po dohodě s ministerstvem kultury, které zvažovalo nejméně nutné zlo, aby byla zajištěna realizace ministerstvem podporovaného projektu SEFO. Podle názoru řady Olomoučanů nešlo jen o akt, který je v rozporu s dobrými mravy, ale o akt odporující zákonnému postupu. Postup zastupitelů byl již napaden žalobou. Po čtrnáctiměsíčním vyšetřování státní zastupitelství věc odložilo. Odložena byla i následná žaloba na neznámé pachatele. Mnozí z nás se i nadále domnívají, že státní zastupitelství neprovedlo svoji práci objektivně. Detaily tohoto případu je možno sledovat na stránkách www.olomouckanoc.cz.

S uvedeným postupem zastupitelů se nemůžeme smířit. Lze očekávat další žaloby. Abychom předešli další eskalaci tohoto případu a ostudě na mezinárodní úrovni, obracíme se na Vás jako na představitele ministerstva, které cestu tzv. „nejmenšího zla“ prosadilo, abyste se od případu nemravného „prodeje“ Edelmannova paláce distancoval. Žádáme Vás také, abyste zajistil, aby ministerstvo kultury nepodporovalo nezákonné či jen nemravné postupy při přípravě projektů, které spravuje.

Informace k podepsání

Podpisová akce již skončila.

Otevřený dopis určený ministrovi kultury ČR mohou zájemci podepsat dvojím způsobem:

  1. S využitím elektronického formuláře, který po vyplnění bude automaticky odeslán správci stránek olomouckanoc.cz. Automat odešle odesilateli mailovou zprávu o doručení a vyžádá si jeho opětné potvrzení. Poté co podpisující potvrdí podpis, bude podpis považován za platný.
  2. Vlastní rukou perem nebo propisovací tužkou na formuláři, který je k dispozici ke stažení zde. Platné jsou jen podpisy s vyplněnou adresou bydliště. Rukou podepsané dopisy předejte na adresu RNDr. Vladimír Chlup, nábř. Přemyslovců 12, Olomouc, nebo je samostatně odešlete k rukám pana ministra.

Podpisová akce bude probíhat do pondělí 18. října 2010.
Nejpozději 20. října 2010 budou všechny podepsané dopisy odeslány nebo předány na ministerstvo kultury ČR.

Se všemi získanými daty bude nakládáno podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Získané osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště a emailová adresa budou použity pouze k připojení na dopis pro ministra. Nejpozději dne 21. října 2010 budou uvedené údaje ze všech datových nosičů u správce stránek olomouckanoc.cz odstraněny.