logo Olomoucká noc

Středoevropské forum Olomouc - Středoevropské centrum moderního umění

Muzeum moderního umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury připravuje zajímavý projekt. V rámci tohoto projektu se zamýšlí:

Níže uvedený situační plánek vyznačuje objekty a plochy, které s projektem souvisí.

Cílem těchto stránek není bránit či hanit projekt Středoevropského fora Olomouc. Realizace tohoto projektu bude pro město velmi zajímavá. Nicméně plánek ukazuje na jediné: pro realizaci Středoevropského fóra není červený pás pozemku v proluce žádnou strategickou záležitostí. Jestliže majitel nechce pozemek normálně prodat, lze celý projekt realizovat i bez něj. Architektonické řešení projektu, může využít existenci vedlejšího pásu pozemku také ke zviditelnění úcty k soukromému majetku, kterou mají i představitelé města. Nezastavěná boční stěna Muzea umění umožní řadě umělců vystavovat výtvarná díla.

katastrální mapa Edelmannova paláce

Bohužel radní neodpovědně využívají situaci. Zbavují se skvostného paláce v centru města, nezajímají se o jeho další osud a podporují spekulaci. K jejich dobrému jménu neposlouží ani fakt, že případné využití zadního traktu Edelmannova paláce k provozu herních automatů, zvýší přítok peněz do městské pokladny.

Kde jsou ti staří představitelé města, na které vzpomíná prof. Pavel Zatloukal v předmluvě knihy, kterou vydalo město Olomouc, když píše:

"Jejich ctižádost tehdy vystoupila nejvýše, kam vlastně v celé Evropě mohla dosáhnout. Snažili se vystupovat jako potomci dědiců antického Říma na jedné straně a potomci zachránců západního křesťanství na straně druhé."

Snad je ještě čas a situace se dá napravit. Jinak by v budoucnu mohl někdo napsat:

"Jejich ctižádost tehdy klesla až na nejhlubší mez. Ve snaze získat peníze evropských fondů podporovali hloupost, spekulaci, vydírání a zbabělost. Zbavovali město nejkrásnějších statků, které jejich předchůdci vytvořili."