logo Olomoucká noc

Co žádáme

Vzhledem k postupu představitelů města Olomouce při prodeji Edelmannova paláce, který byl v rozporu s dobrými mravy, žádáme, aby představitelé města:

Uvedené požadavky jsou ve shodě s žalobou, kterou jsme na představitele města podali. Iniciativní postup představitelů města vedoucí ke zrušení prodeje je nutným krokem, který snad může ospravedlnit jejich další působení ve funkci.