logo Olomoucká noc

Zápis komise městské části č.17 (Olomouc-střed)

V zápise komise městské části č. 17 (Olomouc-střed)ze dne 17.2.2009 nacházíme následující stanovisko k prodeji Edelmannova paláce:

Na KMČ se obrátili občané s informací, že se připravuje výměna pozemků u Muzea umění, které jsou v soukromém vlastnictví za budovu Edelmanova paláce na Horním náměstí. A to za účelem kompletace pozemků potřebných pro přístavbu Muzea umění za současným „dřevěným plotem“. Komise podporuje výstavbu na předmětných parcelách, ale zásadně nesouhlasí s výměnou parcel za takto historicky hodnotný objekt, jakým Edelmanův palác bezesporu je.

Celý text zápisu komise městské části č. 17 naleznete zde.

Pokud je nám známo o tomto stanovisku komise, nebyla dne 24.3.2009 Zastupitelstvu podána žádná zpráva.