logo Olomoucká noc

Názor soudního znalce

Již tři čtvrtě roku vyšetřuje policie kauzu Edelmannova paláce. Státní dozor politicky citlivou věc jistě pečlivě dozoruje. Již devět měsíců! V tyto dny jsme dostali k dispozici stanovisko sodního znalce, který vypracoval k problému "prodeje" Edelmannova paláce posudek. Jeho názor je blízký našemu stanovisku a uvádí předpokládanou ztrátu z "prodeje" ve výši až 19,3 mil. Kč. Toto stanovisko, které najdete zde , uvádí i další městem připravovanou směnu , jejíž ztrátu soudní znalec vyčísluje na 21,3 mil.Kč. Obávám se, že dozorový orgán svým málo efektivním způsobem činnosti, vytváří prostředí pro nástup dalších kauz. Předpokládá snad dozorový orgán, že ztráta z prodeje Edelmannova paláce bude dostatečně sanována "evropskými" penězi? A předpokládá, že evropské fondy jsou srozuměny s tím, že budou finančně podporovat machinace s majetkem města Olomouc?