logo Olomoucká noc

Reakce obyvatele města na odpovědi primátora z On-Line rozhovoru

Níže uvádíme reakce Petra Daňka na odpovědi primátora Martina Novotného z On-Line rozhovoru na téma Prodej Edelmannova paláce. Z reakcí Petra Daňka je zřejmé, že nebyl s odpověďmi spokojen a my se k jeho nespokojenosti připojujeme.

Zdroje

Reakce

Odpovědi pana primátora

Petr Daněk, 3.4.2009 11:15
Dobrý den, naprosto se připojuji k názorům pana Sedláčka z předchozích příspěvků: "...Pokud něco vím a vím to přesně, popíšu to jednoduše, srozumitelně a v číslech. Četl jsem však stále něco o laicích, neznalosti apod." "...jsou buď tak hloupí nebo svou hloupost za úplatu předstírají. V obou případech pak ale tito neschopní a hloupí nemohou řídit město a spravovat cizí majetek!!!..." Do včerejška jsem měl k panu primátorovi úctu. Bydlí v bytovém domě ve stejné čtvrti, vychovává několik dětí ..., tedy spíše sympatie. Ale po jeho včerejších odpovědích musím bohužel svůj názor přehodnotit. Odpovědi nebyly hodné primátora pátého největšího města ČR. Byla to směs pocitů, výmluv, mlžení a jiných emocí. Ale abych nedělal to samé, tak konkrérně:

odpověď číslo 1

Petr Daněk, 3.4.2009 11:16
odpověď číslo 1 (ohledně pochybení náměstkyně s posudkem): věc: Je potřeba prodat majetek města, proto je nutné zjistit jeho hodnotu. Je dobré (možná i zákonem povinné) mít několik nezávislých posudků, zvláště když se jedná o tak významný objekt v srdci tak historického a významného města. Nikoho nezajímá kolik znalců zamítlo posudek provést a že vedení města chtělo více posudků. Důležitý je výsledek, a to že posudek je jen jeden, patrně podhodnocený a navíc vypracovaný protistranou!!! V ČR je min.několik stovek jiných znalců pane primátore a Vy a Vaše náměstkyně jste zodpovědní za tento výsledek. O tom však v odpovědi nebyla ani zmínka.

odpověď číslo 2

Petr Daněk, 3.4.2009 11:17
Odpověď číslo 2 (ohledně neschopnosti odkoupit pozemek dříve) Věc: Před rokem prodali majitelé zmíněný pozemek panu Barnetovi, který ho koupil čistě ze spekulativních důvodů. To je věc právně zcela v pořádku. Město se tehdy nepodílelo na zkupování pozemků v proluce, to provádělo muzeum umění a někde se stala bohužel chyba, která už nejde vrátit a je potřeba jít dál. To ale tázající zřejmě nevěděl. Nicméně když jde o tak velmi významný projekt v evropském měřítku jako je SEFO (nejde o nějaké zastavění proluky ale o kulturní podstatu projektu - v tom můžeme prof.Zatloukalovi bez pochyby věřit) mělo město vyvíjet větší iniciativu, minimálně takovou jako u stavby aquaparku (vzhledem k projektu SEFO absolutně bezvýznamného). Dále primátor neodpovídá na podstatu diskuze, tedy prodej Edelmannova paláce, ale odbočuje k přírodovědecké fakultě apod.

odpověď číslo 3

Petr Daněk, 3.4.2009 11:17
Odpověď číslo 3 (ohledně ustupování vydírání) Věc: V otazce jde v podstatě o to, že není dobré jít spekulantovi takto na ruku a zkusit projekt SEFO provést jiným způsobem (jiné místo ve městě, menší rozsah stavby na původním místě - bohužel). Projekt SEFO tedy není přímo závislý na neodkoupené parcele a Edelmannův palác tak nemusí být dáván jako rukojmí!!! Odpůrci prodeje paláce nemusí být současně odpůrci SEFO!!! V odpovědi primátor používá emocí a citů a podmiňuje úspěch SEFO odprodejem paláce. My ale diskutujeme a nesouhlasíme s odprodejem paláce zastupiteli města, nediskutujeme o SEFO! Prorocké prohlášení, že o správnosti činu rozhodne budoucnost, která se objevuje i v další odpovědi by se lépe ujalo v historickém románu. Mnoho olomoučanů si to totiž nemyslí pane primátore!

odpověď číslo 4

Petr Daněk, 3.4.2009 11:18
Odpověď číslo 4 (diskutující nesouhlasí s prodejem paláce) Věc: primátor se věnuje pouze první části otázky, ze které však vyplývá, že diskutující neví, že město není řešitelem projektu SEFO. Následuje velmi dlouhá odpověď na úplně jiné téma (i když důležité) a ke konci opět mluví o projektu SEFO, za který není zodpovědný, místo o prodeji paláce.

odpověď číslo 5

Petr Daněk, 3.4.2009 11:18
Odpověď číslo 5 Věc: Směs dojmů a myšlenek, zcela mimo téma. Pan Barnet koupil pozemek čistě se spekulativních důvodů, protože věděl o projektu SEFO a o tom, že svým pozemkem rozdělí celou plochu na dvě poloviny. To je však zcela v souladu s právem v ČR.

odpověď číslo 6

Petr Daněk, 3.4.2009 11:19
Odpověď číslo 6 (trestní oznámení) Věc: pan primátor mluví o tom, že je poslední, kdo by měl radost, že byl jen jeden posudek. Vy jste zodpovědný za to, že byl jen jeden, pane primátore! Proboha! Když vám zedník postaví zeď křivě a budete to reklamovat řediteli stavební firmy a on Vám řekne, že se snažil říct zedníkovi, ať je rovná, ale že sám není zedník, ale ředitel a nerozumí tomu, co mu na to řeknete? Znalec je sice znalcem, ale pokud tomu nerozumíte, tak já ano. Zvlášť u takové budovy, jako je Edelmannův palác je odhadnutí ceny velice složité. Cena totiž není pouze za stavební dílo jako takové a pozemek pod ním. Už to samotné má mnohem však vyšší cenu, než za jakou jste palác prodali. Jde o hodnotu kulurní, významovou a na tu tabulky nejsou. Proto je tolik potřeba více znalců pro porovnání. Vám však stačil pouze posudek protistrany! A pokud jste to nevěděl, jak říkáte Vy a Vaše náměstkyně, tak teď to už víte!!! Dále nechápu zapojení hejtmana Olomouckého kraje do věcí Statutárního města Olomouce.

odpověď číslo 7

Petr Daněk, 3.4.2009 11:19
Odpověď číslo 7 (budoucnost paláce) Věc: Z otázky je zřejmé, že aktivity pana Barneta jsou olomoučanům známé a že olomoučané si herny nepřejí. Při odpovědích jsem měl vážný strach o budoucnost Olomouce vůbec. Ochrana paláce, že bude správně využit je podepřená slovním slibem. Nepamatuji se, že by šlo o právně doložitelný argument např.u soudu. Vyhláška sice zakazuje herny na dvou náměstích, ale kupující může hernu přihlásit z druhé strany (od Sv.Mořice) jako je to u masných krámů. Argumenty o regulačních plánech a památkové péči jsou zcela liché, zejména z důvodu starého a nepoužitelného památkového zákona a neschopnosti odpovědných orgánů vymáhat právo. Např.otřesné stavební úpravy v Koruně, která je v majetku pana Barneta (ytong, pur pěna, plast, zaslepení schodišť)

odpověď číslo 8

Petr Daněk, 3.4.2009 11:19
Odpověď číslo 8 (kdo je zodpovědný?) Věc: na zastupitelstvu jste tématu věnovali maximální čas - a takhle to dopadlo. Nenapadá mě jiný závěr, než že zastupitelstvo není schopné spravovat (náš) městský majetek. V závěru se primátor uchyluje k cynismu a spojuje svůj osud s prof.Zatloukalem. V diskuzi nikdo nenapadal prof.Zatloukala a ani Vás si diskutující nepřejí za mřížemi pane primátore. Pro mnoho olomoučanů je projekt SEFO velmi důležitý a dá se říct i osobní záležitostí. Stejně tak i Edelmannův palác. Prof.Zatloukal je pro současný význam města naprosto nepostradatelný a kopat do něho diskutující zájem nemají. Přesto máme právo mít rozdílný názor než on v tom, že prodej Edelmannova paláce z důvodu pokračování původního záměru SEFO je správný.

závěr

Petr Daněk, 3.4.2009 11:22
Chtěl bych poděkovat za poskytnutí on-line rozhovoru panu primátorovi. Nepochybuji o jeho dílčích úspěších v jiných oblastech řízení města. Ve věci prodeje Edelmannova paláce však jde o hrubou chybu a bojím se, že nenapravitelnou. Genius loci je velmi ohrožen, úžasné propojení Horního náměstí a prostoru před Sv.Mořicem je ohroženo, navíc když se chystá rekonstrukce zásobovacího prostoru prioru a mohlo se zdát, že konečně dojde k obnově tak krásného prostoru, jakým je dnes mrtvé asfaltové parkoviště před Sv.Mořicem. To je příliš vysoká cena. Tento text jsem psal při současné ztrátě zisku, protože jsem nemohl pracovat, abych platil daně, ze kterých se následně hradí plat městské rady a úřadu města Olomouce. Proto prosím ty, kteří jsou placeni za to, aby hájili právo města, aby tak činili místo mě.