logo Olomoucká noc

Komise ministerstva zabránila dokonání trestného činu

Jsou to téměř dva roky, kdy olomoučtí radní zahájili svůj postup proti právu. Ve svém jednání byli navíc podpořeni kuriózním stanoviskem státní zastupkyně. Řetězec nepravd a polopravd, který od počátku kauzu provázel, měl být završen vítězstvím projektu v soutěži, jejíž cíl byl v něčem úplně jiném než v tom, co obsahoval předložený olomoucký návrh připravený za podivné asistence olomoucké radnice.

Neznám důvody proč k zamítnutí došlo, nicméně je jasné, že hodnotící komise ministerstva nemohla akceptovat disproporci mezi záměrem vypisované soutěže a návrhem na velkou investici do nové budovy. Přijetí předloženého olomouckého projektu by nutně vedlo jen k dalším sporům. Je dobře, že se na téma nedodržení podmínek soutěže již nemusí psát další trestní oznámení. A pro umění střední Evropy je jen dobře, že Veseckého plastika Modlitba za zemřelého nebude stát na nezákonně získané zemi.

Jak se ale z případu poučí radní? Položí si otázku, zda projekt mohl dopadnout jinak a také zda nemají podíl na jeho neúspěchu?

Osobně jsem přesvědčen, že právě jejich "pomoc" projektu vedla k jeho zamítnutí. Protiprávní cesta nejmenšího zla, kterou se radní na počátku roku 2009 vydali, nemohla vést k dobrému.

Kéž se poučí.