logo Olomoucká noc

Usnesení z 67. schůze Rady města Olomouce, konané 24.2.2009

První informaci o záměru města prodat Edelmannův palác, mohla olomoucká veřejnost zjistit z usnesení 67. schůze rady města. V tomto 34 stránkovém dokumentu byl tento záměr deklarován v kapitole prodej domů v bodě 18. následující větou:

18. schvaluje

záměr směnit pozemky parc. č. 458 ostatní plocha o výměře 303 m2 a parc. č. 254 zahrada o výměře 92 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxx za objekt č.p. 367 na pozemku st. 326 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. st. 326 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 872 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce

Celý text usnesení z 6. schůze Rady města Olomouce naleznete zde.